Tin học văn phòng B p1 wmv

Bộ video thực hành tin học văn phòng B
  1. Bộ video thực hành tin học văn phòng B  được chia ra 3 phần (30 bài học - 30 video) như sau:
  • Phần 1:Tạo trang trình diễn với Microsoft PowerPoint

          -  Tạo trang slide, hiệu ứng, các ký

  • Phần 2: Thiết kế trang Web với Microsoft FrontPage

          -  Thiết kế trang web với HTML

          - Thiết kế trang web với FrontPage    

  • Phần 3: Xử lý bảng tính với Microsoft Excel

          - Nhập liệu & Định dạng bảng tính

          - Các hàm thường dùng

          - Cơ sở dữ liệu trong bảng tính

          - Bài tập tổng hợp

Tin học văn phòng B p1 wmv
45:00
Cho phép xem video này
Tin học văn phòng B p2 wmv
45:00
Cho phép xem video này
Tin học văn phòng B p3 wmv
45:00
Cho phép xem video này
Tin học văn phòng B p4 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p5 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p6 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p7 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p8 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p9 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p10 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p11 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng B p12 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
123
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt