Tin học văn phòng A p2 wmv

Video học tin học văn phòng A mới nhất
  1. Bộ video học tin học văn phòng A mới nhất bao gồm 5 phần lớn và có (32 bài học - 32 video) như sau:
  • Phần 1: Định dạng văn bản

         - Định dạng trang văn bản (page), Định dạng ký tự (Charater)

         - Định dạng đoạn văn bản (paragraph)

  • Phần 2: Hình ảnh trong văn bản

         - Sử dụng AutoShape, Sử dụng WordArt, Sử dụng ClipArt

         - Sử dụng Picture, Bài tập tổng hợp

  • Phần 3: Tạo bảng biểu (TABLE)

         - Các thao tác đối với table, Định dạng trong table

  • Phần 4: Các kỹ thuật nâng cao

         - Tạo Header/Footer của trang in, Sử dụng Mail Merge

         - Tạo mục lục cho 1 tài liệu, Sử dụng Comment và Footnote

  • Phần 5: Bài tập tổng hợp

 

Tin học văn phòng A p2 wmv
45:00
Cho phép xem video này
Tin học văn phòng A p3 wmv
45:00
Cho phép xem video này
Tin học văn phòng A p1 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p4 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p5-p6 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p7 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p8 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p9 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p10 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p11 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Tin học văn phòng A p12 wmv
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
123
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt