Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p2

Bộ video học về lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính từ A-Z
 1. Bộ video học về lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính từ A-Z bao gồm 40 video chọn lọc như sau:
 • Bài 1: Hệ thống số
 • Bài 2: Kiến trúc máy tính
 • Bài 3: Tổng quan về máy tính
 • Bài 4: Hộp máy và bộ nguồn
 • Bài 5: Hệ thống INTEL-slot1/socket 370
 • Bài 6: Bios và cấu hình trong CMOS
 • Bài 7: Hệ thống INTEL-socket 423/478/775
 • Bài 8: hệ thống AMD-socket 939/AM2
 • Bài 9: phân chia và định dạng đĩa cứng
 • Bài 10: phương tiện truyền thông
 • Bài 11: phần cứng Server
 • Bài 12: Cài đặt và sử dụng máy ảo
 • Bài 13: Sao lưu phục hồi dữ liệu, phòng chống virus.
 • Bài 14: Cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux
 • Bài 15: Cài nhiều hệ điều hành lên một máy tính.
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p2
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p4
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p5
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p1
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p3
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p6
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p7
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p8
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p9
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p24
45:00
Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính p25
45:00
12345
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt