Quản Trị Mạng Linux 2CD p1

Bộ video quản trị mạng Linux tiếng Việt
 1. Bộ video quản trị mạng Linux tiếng Việt  bao gồm 60 video chia thành 17 bài học lớn như sau:
 • Bài 1,2: Cài đặt hệ điều hành, hệ thống tập tin
 • Bài 3,4: Cài đặt phần mềm, trình tiện ích
 • Bài 5: Quản lý người dùng
 • Bài 6: Quản lý đĩa - Tiến trình
 • Bài 7,8: Cấu hình mạng, Samba - NFS
 • Bài 9,10: Lập trình Shell, Linux Kernel
 • Bài 11,12: Dịch vụ DNS, dịch vụ FTP
 • Bài 13,14: Dịch vụ Web, dịch vụ Mail
 • Bài 15,16: Dịch vụ Proxy, Linux Security
 • Bài 17: Webmin
Quản Trị Mạng Linux 2CD p1
45:00
Cho phép xem video này
Quản Trị Mạng Linux 2CD p2
45:00
Cho phép xem video này
Quản Trị Mạng Linux 2CD p3
45:00
Cho phép xem video này
Quản Trị Mạng Linux 2CD p5
45:00
Cho phép xem video này
Quản Trị Mạng Linux 2CD p4
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p6
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p7
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p8
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p9
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p10
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p12
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p14
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Quản Trị Mạng Linux 2CD p15
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
123456
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt