Kỷ thuật in p3

Bộ video dạy Kỹ thuật trong sử dụng máy in chuyên nghiệp
  1. Bộ video dạy Kỹ thuật trong sử dụng máy in chuyên nghiệp bao gồm 8 video như sau:
  • Bài 1: dàn trang in Catalogue
  • Bài 2: dàn trang in sản phẩm lịch
  • Bài 3: dàn trang in Poster
  • Bài 4: dàn trang in bao bì - nhãn hiệu
  • Bài 5: kiểm tra file xuất trên phần mềm CorelDraw
  • Bài 6: tính giá thành sản phẩm Catalogue
Kỷ thuật in p3
45:00
Cho phép xem video này
Kỷ thuật in p1
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p2
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p4
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p5
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p6
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p7
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Kỷ thuật in p8
45:00
Bạn chưa đăng nhập!
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt