Bài 1 - Hướng dẫn làm phiếu đăng ký...

Bộ video học tin học văn phòng (Word ) chọn lọc
  1. Bộ video học tin học văn phòng (Word ) chọn lọc bao gồm 9 bài hoc (9 video) như sau:
  • Bài 1 - Hướng dẫn làm phiếu đăng ký (1 video)
  • Bài 2 - Hướng dẫn làm bảng báo cáo (1 video)
  • Bài 3 - Hướng dẫn tạo bảng thống kê (1 video)
  • Bài 4 - Hướng dẫn tạo trang trí văn bản (1 video)
  • Bài 5 - Hướng dẫn tạo style trong văn bản (1 video)
  • Bài 6 - Hướng dẫn tao style font văn bản tiếp theo (1 video)
  • Bài 7 - Hướng dẫn tạo bìa văn bản (1 video)
  • Bài 8 - Hướng dẫn tạo bìa thư trong văn bản (1 video)
  • Bài 9 - Hướng dẫn tạo nhãn lable trong văn bản (1 video)
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt