Bài 2: Hàm Điều kiện IF (P1)

 Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 1. Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao bao gồm 12 bài học được chia  thành 22 video như sau:
 • Bài 1:Giới thiệu chương trình Microsoft Excel (2 video)
 • Bài 2: Hàm Điều kiện IF (2 video)
 • Bài 3: Hàm làm tròn Round,Hàm And,Hàm Or (2 video)
 • Bài 4: Hàm cắt chuổi:Left,Right,Mid,Hàm thống kê Sumif (2 video)
 • Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm dò tìm Vlookup (2 video)
 • Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup (2 video)
 • Bài 7: Hàm dò tìm Hlookup (2 video)
 • Bài 8: Ôn tập hàm Vlookup,Hàm Hlookup (1 video)
 • Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu (2 video)
 • Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum (2 video)
 • Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp (1 video)
 • Bai12: Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (2 video)
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt