Bài 1: Giới thiệu và cài đặt

Bộ video học Oracle Sql từ cơ bản đến nâng cao

 Bộ video học Oracle Sql từ cơ bản đến nâng cao

Bài 1: Giới thiệu và cài đặt
CN
Cho phép xem video này
Bài 2: SQLPlus & SQL Developer
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 3: SQL Commands
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 4: HR Schema
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 5: Select
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 6: Distinct & Count
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 7: Quote
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 8: Sử dụng ký tự ghép xâu
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 9: WHERE
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 10: BOOLEAN, AND, OR
CN
Bạn chưa đăng nhập!
12345
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt