Bài 2.1 Công cụ cơ bản - Thao tác với đối tượng

Thiết kế mẫu với Illustrator CS3 (Đại học tự nhiên TPHCM)

 Thiết kế mẫu với Illustrator CS3 (Đại học tự nhiên TPHCM)

Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt